הוצאה לאור

ספרים וכתבי יד שיצאו לאור מתוך בית המדרש הישיבתי

אוצרות הראי"ה

הרב משה יחיאל צוריאל

שבעת הכרכים של אוצרות הראי”ה מהווים, למעשה, אנציקלופדיה נרחבת של כל כתבי הראי”ה קוק זצ”ל
בספר ישנו ליקוט של מאמרים, פסקאות, כתבים ומכתבים, שסודרו לפי נושאים ועניינים, על מנת להקל על הלומד להתמצא בכתבי הראי”ה קוק ולקבל הפניות מדויקות לתחומים המבוקשים. בספר ישנם מפתחות של כל כתבי הרב קוק, כולל שמונה קבצים וקטעים נדירים מכתביו. כמו כן, מובאים בו סיכומים קצרים של עיקרי העניינים בכל כתבי הרב קוק, לסיכום הלימוד וזכירתו.

✔ להזמנות ומשלוחים: צרו קשר עם משרד הישיבה

פניני הראי"ה

הרב משה יחיאל צוריאל

ליקוטים משובחים על פרשיות השבוע
מלוקטים ומסודרים מתוך כתבי יד קודשו של הראי"ה קוק.

✔ להזמנות ומשלוחים: צרו קשר עם משרד הישיבה

נפלאים מעשיך

הרב משה יחיאל צוריאל

מעט מפלאי הקב”ה בגוף האדם, לאור הדרכתן של הרמב”ם: “והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים וכו’.”
קיבץ הרב צוריאל עובדות מפליאות ומרתקות על חכמת ה’ הגדולה בבריאת גוף האדם. החוברת מכילה אלפי פרטים מדעיים, המובאים בצורה נוחה לקריאה, והמעוררים השתאות לנוכח גדולת ה’ המתגלה בנבלי המערכות הגופניות של האדם.

✔ להזמנות ומשלוחים: צרו קשר עם משרד הישיבה

יין לבנון

הרב נפתלי הירץ וייזל ז”ל

פירושו של הרב נפתלי הירץ וייזל ז”ל למסכת אבות. “יין לבנון”, הינו ספר מוסר והדרכה בעבודת ה’ ראשון במעלה, אשר הן הראי”ה קוק זצ”ל והן בנו, הרצי”ה קוק זצ”ל, גמרו עליו את ההלל. הספר יצא לאור במהדורה חדשה, בתוספות הקדמה נרחבת על הספר ועל מחברו, בתוספת מפתחות.

✔ להזמנות ומשלוחים: צרו קשר עם משרד הישיבה

פירוש ריש מילין

לגראי"ה קוק זצ"ל מאת הרב יוסף אלנקוה

עם ביאור מילין חדתין – ביאור על חלקים נגלים מהספר ראש מילין.

✔ להזמנות ומשלוחים: צרו קשר עם משרד הישיבה