בית המדרש הוירטואלי של ישיבת ההסדר ראשון לציון!

ראש הישיבה הרב שלמה פתיחה למסכת בב"ק

השנה תורמים את פדיון הכפרות
לישיבת ההסדר ראשון לציון!

ותומכים בעשייה רוחנית וצבאית
מבורכת!