בית המדרש הוירטואלי של ישיבת ההסדר ראשון לציון!

פרשת שפטים- ארבעת עמודי הנהגת הכלל תורה נבואה כהונה מלכות

השנה תורמים את פדיון הכפרות
לישיבת ההסדר ראשון לציון!

ותומכים בעשייה רוחנית וצבאית
מבורכת!