בית המדרש הוירטואלי של ישיבת ההסדר ראשון לציון!

סוד אותיות לשון הקודש אות אלף סודה ופנמיותה