בית המדרש הוירטואלי של ישיבת ההסדר ראשון לציון!

ישיבת ההסדר ראשון לציון סרט תדמית

השנה תורמים את פדיון הכפרות
לישיבת ההסדר ראשון לציון!

ותומכים בעשייה רוחנית וצבאית
מבורכת!