פרשת פנחס

ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10  הבא » אחרון

הרב שלמה לוי | פרשת שמות-תשע"ט

שיעור של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע, השיעור משודר בכאן מורשת.

הרב שלמה לוי | "הכנת הלב לתפילה" - פרשת ויחי

הנכם מוזמנים לצפות בשיעורו של ראש הישיבה, הרב שלמה לוי שליט"א, על פרשת השבוע, ע"פ הספר "הכנת הלב לתפילה"

הרב שלמה לוי | פרשת ויחי - ספר בראשית ספר הישר-תשע"ט

שיעור של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע.

הרב שלמה לוי | פרשת ויחי-תשע"ט

שיעור של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע, השיעור משודר בכאן מורשת.

הרב שלמה לוי | "הכנת הלב לתפילה" - פרשת ויגש

מהם הדברים שניתן ללמוד לעבודת התפילה מתוך פרשת השבוע? הנכם מוזמנים לצפות בשיעורו של ראש הישיבה, הרב שלמה...

הרב שלמה לוי | ויגש - המלכים נועדו יחדיו-תשע"ט

שיעור של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע.

הרב שלמה לוי | פרשת ויגש-תשע"ט

שיעורו של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע, השיעור משודר ברשת מורשת.

הרב יאיר וולף | "נר איש או ביתו -חפצא או גברא?" - שיעור לחנוכה

האם מצוות נר חנוכה מוטלת על החפצא (על כל בית ובית) או על הגברא (על כל אדם ואדם)? בכדי לקבל תשובה לשאלה זו, הנכם...

הרב שלמה לוי | מקץ- חלומות פרעה ונבוכדנצר מלך בבל-תשע"ט

שיעורו של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע.

הרב ישראל בן שטרית - "אמונה תמימה" - שיעור לחנוכה

שיעור הכנה לחנוכה מפי הרב ישראל בן שטרית שליט"א, חצר"מ בישיבה.
ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10  הבא » אחרון