הכשרת רבנים

תכנית הכשרת רבנים לקהילות בראשון


מועדונית

מועדונית לילדים


שיפוץ פנימייה

פנימייה לבחורי הישיבה


מרחבים

פעילות יהודית לציבור כללי