הוצאה לאור

הישיבה מוציאה לאור ספרים וחוברות לציבור הרחב. ניתן ליצור קשר בנושא רכישת ספרים או בנושא הקדשות. 

נא להשאיר פרטי קשר במדור “כתבו אלינו

אצרות הראי”ה

מאת הרב משה יחיאל צוריאל. חמשת הכרכים של אוצרות הראי”ה מהווים, למעשה, אנציקלופדיה נרחבת של כל כתבי הראי”ה קוק זצ”ל. בספר ישנו ליקוט של מאמרים, פסקאות, כתבים ומכתבים, שסודרו לפי נושאים ועניינים, על מנת להקל על הלומד להתמצא בכתבי הראי”ה קוק ולקבל הפניות מדויקות לתחומים המבוקשים. בספר ישנם מפתחות של כל כתבי הרב קוק, כולל שמונה קבצים וקטעים נדירים מכתביו. כמו כן, מובאים בו סיכומים קצרים של עיקרי העניינים בכל כתבי הרב קוק, לסיכום הלימוד וזכירתו.

מחיר מבצע: 170 ש”ח (במקום 220 ש”ח) כולל משלוח.

פניני הראי”ה

מאת הרב משה יחיאל צוריאל. תורת הראי”ה על פרשיות השבוע.

מחיר מבצע: 60 ש”ח (במקום 70 ש”ח) כולל משלוח

נפלאים מעשיך

מעט מפלאי הקב”ה בגוף האדם, מאת הרב משה יחיאל צוריאל.

לאור הדרכתן של הרמב”ם: “והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים וכו’.”

קיבץ הרב צוריאל עובדות מפליאות ומרתקות על חכמת ה’ הגדולה בבריאת גוף האדם. החוברת מכילה אלפי פרטים מדעיים, המובאים בצורה נוחה לקריאה, והמעוררים השתאות לנוכח גדולת ה’ המתגלה בנבלי המערכות הגופניות של האדם.

מחיר מבצע: 30 ש”ח (במקום 60 ש”ח) כולל משלוח

יין לבנון

פירוש על מסכת אבות. מאת הרב נפתלי הירץ וייזל ז”ל

פירושו של הרב נפתלי הירץ וייזל ז”ל למסכת אבות. “יין לבנון”, הינו ספר מוסר והדרכה בעבודת ה’ ראשון במעלה, אשר הן הראי”ה קוק זצ”ל והן בנו, הרצי”ה קוק זצ”ל, גמרו עליו את ההלל. הספר יצא לאור במהדורה חדשה, בתוספות הקדמה נרחבת על הספר ועל מחברו, בתוספת מפתחות.

ספר ריש מילין לגראי"ה קוק זצ"ל - עם ביאור מילין חדתין- ביאור על חלקים נגלים מהספר ראש מילין, מאת הרב יוסף אלנקוה