כתובות

גמרא: כתובות, פ' רביעי, דף מז, עמ' ב

גמרא: מסכת כתובות, פרק רביעי, דף מז, עמוד ב. מתחילים מ - "תנו רבנן: תיקנו מזונותיה תחת מעשה ידיה, וקבורתה תחת כתובתה". מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון