פרשת בלק

פרשת שבוע בלק תש"ע

מעלות האומה הישראלית המשתקפת מברכותיו של בלעם

פרשת שבוע: בלק תשע"א

בנושא: תלמידי אברהם אבינו מול תלמידי בלעם

פרשת בלק |רגע באפו חיים ברצונו|הרב שלמה לוי - תשע"ח

קטעים נבחרים מהשיעור השבועי בפרשת השבוע של הרב שלמה לוי.