פרשת חוקת

הרב שלמה לוי | פרשת שבוע-פרשת חוקת-תשע"ח

שיעור של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע, השיעור משדור ברשת מורשת.