פרשת שמות

פרשת שבוע: שמות תשע"א

פרשת השבוע: שמות תשע"א בנושא: נשמת משה רבינו ושורשה בעולם העליון מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

פרשת שבוע: שמות תשע"ב - הרב שלמה לוי שליט"א

פרשת השבוע: שמות
בנושא: משמעות שם האדם בפרשתנו
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

הרב שלמה לוי | פרשת שבוע- פרשת שמות-תשע"ח

שיעור של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע, השיעור משדור ברשת מורשת.

הרב שלמה לוי | פרשת שמות - ספר שמות ושמותיו-תשע"ט

שיעור של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע.

הרב שלמה לוי | פרשת שמות-תשע"ט

שיעור של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע, השיעור משודר בכאן מורשת.