פרשת ויחי

פרשת שבוע: ויחי תשע"א

פרשת השבוע: ויחי בנושא: ברכתו של שבט דן כנבואה לעתיד לבוא והנהגת שמשון כביטוי לנבואת יעקב אבינו מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

הרב שלמה לוי | פרשת שבוע- פרשת ויחי-תשע"ח

שיעור של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע, השיעור משדור ברשת מורשת.

הרב שלמה לוי | פרשת ויחי - ספר בראשית ספר הישר-תשע"ט

שיעור של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע.

הרב שלמה לוי | פרשת ויחי-תשע"ט

שיעור של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע, השיעור משודר בכאן מורשת.