פרשת מקץ

פרשת שבוע: מקץ תשע"א

פרשת השבוע: מקץ בנושא: חלומות פרעה כמהלך בגאולה מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

הרב שלמה לוי | מקץ- חלומות פרעה ונבוכדנצר מלך בבל-תשע"ט

שיעורו של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע.

הרב שלמה לוי | פרשת מקץ- חנוכה-תשע"ט

שיעורו של הרב שלמה לוי שליט"א על פרשת השבוע, השיעור משודר ברשת מורשת.