ראש השנה

השופר - ראש השנה תשע"ב

שיעור בעניין השופר עפ"י מאמר "שופרות" לראי"ה קוק ותפקיד עם ישראל בהמלכת הקב"ה בעולם עפ"י "מאמר החכמה" לרמח"ל