שבת

לפני עיוור לא תתן מכשול - שבת ג' ע"א - הרב שלמה לוי שליט"א

שיעור כללי במסכת שבת דף ג' עמוד א'
בנושא: לפני עיוור לא תתן מכשול
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

מסכת שבת דף ג' עמוד א'- מצווה הבאה בעבירה - הרב שלמה לוי

מסכת שבת דף ג' עמוד א'- שיעור כללי
בנושא: מצווה הבאה בעבירה - לפני עיוור לא תתן מכשול
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון