אורות הקודש - חכמת הקודש

אורות הקודש א'- חכמת הקודש - הראי"ה - 1

שיעור בספר "אורות הקודש" - הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
מאמר "חכמת הקודש" - שיעור 1
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון