פרשת כי תצא

הזוגיות בתנ"ך - שיעור 2

חטא אדם וחוה - בראשית ה'
מרצה: הרב עוזי ביננפלד שליט"א

הזוגיות בתנ"ך - שיעור 1

הזוגיות במעשה הבריאה - בראשית א'-ב'
מרצה: הרב עוזי ביננפלד שליט"א