כנסים ואירועים

כנס לזכר הרב צבי יהודה הכהן קוק - הרב איתן אייזמן

כנס 30 שנה לזכרו של הרב צבי יהודה הכהן קוק (הרצי"ה)
מרצה: הרב איתן אייזמן שליט"א
ראש רשת אולפנת צביה
בכנס השתתפו תלמידי הישיבה הגבוהה 'נתיבות ישראל' עם תלמידי ישיבת ההסדר ראשון לציון

כנס לזכר הרב צבי יהודה הכהן קוק - הרב דוד חי הכהן

כנס 30 שנה לזכרו של הרב צבי יהודה הכהן קוק (הרצי"ה)
מרצה: הרב דוד חי הכהן שליט"א
ראש מוסדות אורות התורה והישיבה הגבוהה נתיבות ישראל
בכנס השתתפו תלמידי הישיבה הגבוהה 'נתיבות ישראל' עם תלמידי ישיבת ההסדר ראשון לציון

כנס לזכר הרב צבי יהודה הכהן קוק - הרב מיכאל הרשקוביץ

כנס 30 שנה לזכרו של הרב צבי יהודה הכהן קוק (הרצי"ה)
מרצה: הרב מיכאל הרשקוביץ שליט"א
רב הישוב נריה ורמ במרכז הרב
בכנס השתתפו תלמידי הישיבה הגבוהה 'נתיבות ישראל' עם תלמידי ישיבת ההסדר ראשון לציון

כנס לזכר הרב צבי יהודה הכהן קוק - הרב שלמה לוי שליט"א

כנס 30 שנה לזכרו של הרב צבי יהודה הכהן קוק (הרצי"ה)
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון
בכנס השתתפו תלמידי הישיבה הגבוהה 'נתיבות ישראל' עם תלמידי ישיבת ההסדר ראשון לציון

כנס לזכר הרב צבי יהודה הכהן קוק - מר אורי בוסקילה

כנס 30 שנה לזכרו של הרב צבי יהודה הכהן קוק (הרצי"ה)
מר אורי בוסקילה הי"ו
מ"מ ראש העיר בת ים
בכנס השתתפו תלמידי הישיבה הגבוהה 'נתיבות ישראל' עם תלמידי ישיבת ההסדר ראשון לציון

הספד בבא אלעזר אבוחצירא זצוק"ל

דברי הספד על הבבא אלעזר זצוק"ל חודש אב תשע"א מיתתם של צדיקים מכפרת על הדור.

כנס לזכר הרב מרדכי אליהו זצ"ל

במלואת 30 לפטירתו של מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל התקיים כנס בישיבת ההסדר ראשון לציון
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א

כנס לזכר הרב מרדכי אליהו זצ"ל- הרב יגאל אבוטבול שליט"א

במלואת 30 לפטירתו של מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל התקיים כנס בישיבת ההסדר ראשון לציון
מרצה: הרב יגאל אבוטבול שליט"א

השקת הספר "ויען אברהם" - הרב שלמה לוי שליט"א

כנס השקת הספר "ויען אברהם" שכתב הרב אברהם דוד רווח זצ"ל
הרב שלמה לוי שליט"א - ראש ישיבת הסדר ראשון לציון

השקת הספר "ויען אברהם" - אתנחתא מוזיקאלית

כנס השקת הספר "ויען אברהם" שכתב הרב אברהם דוד רווח זצ"ל
הוצאת הספר נעשתה על-ידי משפחת אלמוג-אלזם הי"ו
הכנס היה בהשתתפות המשפחה, תלמידי, אברכי ורבני ישיבת ההסדר ראשון לציון ותושבי העיר