בבא מציעא

ראשון « קודם 1 · 2  הבא » אחרון

שיעור כללי- בבא מציעא- 11 - הרב שלמה לוי שליט"א

מסכת בבא מציעא
בנושא: השוכר את הפועלים
הגדרת מערכת היחסים בין העובד והמעביד
שיעור כללי בישיבת ההסדר ראשל"צ
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

שיעור כללי- בבא מציעא- 12 - הרב שלמה לוי שליט"א

מסכת בבא מציעא
בנושא: צער בעלי חיים
דין פריקה וטעינה בבעלי חיים
שיעור כללי בישיבת ההסדר ראשל"צ
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

שיעור כללי- בבא מציעא- 13 - הרב שלמה לוי שליט"א

מסכת בבא מציעא
בנושא: דין חלוקת הארץ על-ידי גורל
שיעור כללי בישיבת ההסדר ראשל"צ
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

שיעור כללי- בבא מציעא- 10 - הרב שלמה לוי שליט"א

מסכת בבא מציעא
בנושא: שכירות על-ידי שליח
שיעור כללי בישיבת ההסדר ראשל"צ
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

שיעור כללי- הקדמה- ריבית, בבא מציעא - הרב שלמה לוי שליט"א

הקדמה להלכות ריבית
בבא מציעא דף ע"ג עמוד ב'
שיעור כללי בישיבת ההסדר ראשל"צ
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

הלכות ריבית 2 - בבא מציעא ע"ג- הרב שלמה לוי שליט"א

הלכות ריבית 2 - בבא מציעא דף ע"ג עמוד ב'
שיעור כללי בישיבת ההסדר ראשל"צ
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

הלכות ריבית 3 - בבא מציעא ע"ג- הרב שלמה לוי שליט"א

הלכות ריבית 3 - בבא מציעא דף ע"ג עמוד ב'
שיעור כללי בישיבת ההסדר ראשל"צ
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

שיעור כללי- בבא מציעא- 4 - הרב שלמה לוי שליט"א

דיני ריבית- הנאה בין הלווה למלוה
"זה נהנה וזה לא חסר"
בבא מציעא דף ס"ד עמוד ב'
שיעור כללי בישיבת ההסדר ראשל"צ
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

שיעור כללי- בבא מציעא- 5 - הרב שלמה לוי שליט"א

דיני ריבית- ריבית במעות יתומים
בבא מציעא דף ע' עמוד א'
שיעור כללי בישיבת ההסדר ראשל"צ
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

שיעור כללי- בבא מציעא- 6 - הרב שלמה לוי שליט"א

דיני ריבית- בתר מעיקרא או בתר לבסוף בריבית
בבא מציעא דף ס' עמוד ב'
שיעור כללי בישיבת ההסדר ראשל"צ
מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א
ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון
ראשון « קודם 1 · 2  הבא » אחרון