תפארת ישראל

ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5  הבא » אחרון

תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 48

פרק ס"ז- תורה שבכתב ותורה שבעל-פה

תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 47

פרק ס"ו - חסרות ויתרות בספר התורה

תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 46

פרק ס"ו - חסרות ויתרות בספר התורה

תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 45

פרק ס"ו - חסרות ויתרות בספר התורה

תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 44

פרק ס"ו - לשון הקודש- הניקוד בתורה

תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 43

פרק ס"ה - לשון הקודש- קריא וכתיב

תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 42

פרק ס"ה - השפה הארמית ולשון הקודש

תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 41

פרק ס"ה - התרגום, תורה שבע"פ ביאור לתורה שבכתב

תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 40

פרק ס"ד - הכתב שהיה על הלוחות

תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 39

פרק ס"ד - בתחילה ניתנה התורה בכתב עברי ובלשון הקודש
ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5  הבא » אחרון