מרחבים

פתיחת מרכז מרחבים- דבר ראש העיר- מר דב צור

פתיחת מרכז מרחבים- ברכת ראש העיר- מר דב צור מרכז מרחבים יהווה מוקד ידע והדרכה לכל תושבי העיר בלימוד, הכרה, והעמקת הידע והזיקה לערכים, תרבות, הלכה וזהות יהודית.

פתיחת מרכז מרחבים - עו"ד אלי יבלון

פתיחת מרכז מרחבים - עו"ד אלי יבלון מרכז מרחבים יהווה מוקד ידע והדרכה לכל תושבי העיר בלימוד, הכרה, והעמקת הידע והזיקה לערכים, תרבות, הלכה וזהות יהודית.