מגילת רות על פי הפרדס

ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10  הבא » אחרון

פרשת שבוע: מצורע תשע"א

פרשת השבוע: מצורע בנושא: הצרעת כתהליך של תיקון ושיבה אל האמונה מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

פרשת שבוע: תזריע תשע"א

פרשת השבוע: תזריע בנושא: תיקון כח הדיבור אצל האדם השלם מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

פרשת שבוע: שמיני תשע"א

פרשת השבוע: שמיני בנושא: נדב ואביהו- התהליכים השונים בהתקרבות לקב"ה מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

פרשת שבוע: צו תשע"א

הזריזות בעבודת ה' ומחיית עמלק
השיעור לעילוי נשמת משפחת פוגל ה' יקום דמם שנרצחו בביתם בליל שבת קודש פרשת ויקרא

פרשת שבוע: ויקרא תשע"א

פרשת השבוע: ויקרא בנושא: התהליך הנבואי בהקרבת הקורבנות על-פי הראי"ה קוק מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

פרשת שבוע: פקודי תשע"א

פרשת השבוע: פקודי בנושא: משכן העדות מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

פרשת שבוע: ויקהל תשע"א

פרשת השבוע: ויקהל בנושא: המשכן- סוד מרחב הזמן המקום והנפש מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

פרשת שבוע: כי תשא תשע"א

פרשת השבוע: כי תשא בנושא: קטורת ומעשה העגל כביטוי לסגולת ישראל מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

הרב שלמה לוי| פרשת תרומה- ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם-תשע"ט

שיעורו של ראש הישיבה, הרב שלמה לוי שליט"א, על פרשת השבוע.

פרשת שבוע: תצוה תשע"א -הרב שלמה לוי שליט"א

פרשת השבוע: תצוה מרצה:הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון
ראשון « קודם 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10  הבא » אחרון