זרעונים א' - 8 - ערך התחייה - שיעור 1

איך העבר, ההווה והעתיד יתאחדו לעתיד לבוא בעולם השלם והמתוקן