אורות הקודש - הבאים אל הקודש

חטא נדב ואביהו והקשר לפנחס (הוא אליהו הנביא)