מאמר הדור - שיעור 3

"ננס על גבי ענק" - הצד החיובי העולה על הצד השלילי שבאומה