חגיגות יום ירושלים תשע"ב עם בנימין לנדאו

חגיגות ערב יום ירושלים תשע"ב
עם בנימין לנדאו ותלמידי הישיבה
בישיבת ההסדר ראשון לציון