כתבי האר"י הקדוש - שיעור 13

ביאור הפיוט "אזמר בשבחין" שנכתב על-ידי האר"י הקדוש