כתבי האר"י הקדוש - שיעור 12

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
אל תקרי בתוכו אלא בתוכם- השכינה שורה בכל אחד ואחד