כתבי האר"י הקדוש - שיעור 8

עניין ספירות החסד והגבורה
יצירת האיזון בין הטוב והטוב החסר (הרע) במציאות