כתבי האר"י הקדוש - 5 - עיגולים ויושר

בנושא: "ואולך אתכם קוממיות"
סוד העיגולים וסוד היושר והקשר ליום ירושלים ולתנועת הציונות