תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 47

פרק ס"ו - חסרות ויתרות בספר התורה