תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 46

פרק ס"ו - חסרות ויתרות בספר התורה