תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 45

פרק ס"ו - חסרות ויתרות בספר התורה