תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 44

פרק ס"ו - לשון הקודש- הניקוד בתורה