תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 43

פרק ס"ה - לשון הקודש- קריא וכתיב