תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 42

פרק ס"ה - השפה הארמית ולשון הקודש