תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 41

פרק ס"ה - התרגום, תורה שבע"פ ביאור לתורה שבכתב