תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 40

פרק ס"ד - הכתב שהיה על הלוחות