תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 39

פרק ס"ד - בתחילה ניתנה התורה בכתב עברי ובלשון הקודש