ספר הכוזרי - מאמר ג' שיעור 16

אות י"א - החסיד המושל ברוחו