ספר הכוזרי - מאמר ג' שיעור 15

אות י"א- "והנה החסיד משלנו שומר את כל המצוות"