מסילת ישרים - שיעור 20

פרק י"א
ביאור מידת הנקיות - עניין העריות