מסילת ישרים - שיעור 21

פרק י"א
ביאור מידת הנקיות - הונאת דברים