מסילת ישרים - שיעור 22

ביאור פרק י"א
הקנאה- נובעת מחוסר ידיעה