הרב שלמה לוי | תורת החינוך| "הכובש והישר"-חלק ב'

שיעור על "הכובש והישר" מתוך סדרת השיעורים "תורת החינוך", מפי ראש הישיבה, הרב שלמה לוי שליט"א.