הרב שלמה לוי | "הכנת הלב לתפילה" | פרשת שמות

שיעורו של הרב שלמה לוי שליט"א, ראש הישיבה, על פרשת השבוע, ע"פ הספר "הכנת הלב לתפילה"