חודש כסלו

הרב ישראל בן שטרית - "אמונה תמימה" - שיעור לחנוכה

שיעור הכנה לחנוכה מפי הרב ישראל בן שטרית שליט"א, חצר"מ בישיבה.