fbpx

היה שותף בפרוייקט!

מזמינים אתכם לקחת חלק במהפכה שאנחנו מחוללים

!

01

תכנית הכשרת רבנים

תכנית הכשרת רבנים לקהילות בראשון, לקיים בבחינת "ויפוצו מעיינותיך חוצה".

02

מועדונית

מועדונית לילדי השכונה, סיוע בלימודים מקצועיים והכנת שיעורי בית.

03

שיפוץ פנימייה

לקיחת חלק בשיפוץ וחידוש מבנה המגורים של תלמידי הישיבה.

04

מרחבים

בית מדרש קהילתי שהוקם לרווחת תושבי העיר בו מתקיימים שיעורים, מפגשי לימוד ואירועי תרבות על בסיס שבועי.

ניתן לתמוך בנו גם באמצעות הדרכים הבאות:

תרומה באמצעות העברה בנקאית

ניתן לבצע לפרטי החשבון:
בנק: מזרחי
סניף: 435
חשבון: 495553

או באמצעות PayPal:

או באמצעות הוראה קבע

להורדת טופס הוראת קבע לחץ כאן: