כשלומדים תורה לשמה, עושים חסד עם כנסת ישראל. הא כיצד?
רוח האומה מתחזק על ידי מה שבניה מתפרנסים בפרנסתם הרוחנית מפרי רוחה, והתורה כולה היא מלאה רוח ישראל,
וכל יחיד העוסק בתורה, הוא מגלה כוח חיים חדש בנשמת ישראל על ידי המזון הנשמתי שהוא מקבל מהתורה"
('אורות התורה' ,ב, ה).


מערכת שעות זמן חורף תשע"ט

 

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

 

 

6:45 לימוד פרק תנ"ך יומי

 

 

7:00 שחרית

 

 

לימוד הלכה

 

 

8:20 ארוחת בוקר

9:00-11:45

 

סדר בוקר גמרא עיון

11:45

שיעור גמרא עיון ואמונה עם הרמי"ם

11:45

שיעור בהלכות נידה

הרב שלמה לוי, רה"י

12:15

שיעור כללי באמונה, רה"י, הרב שלמה לוי

 

13:00

 

ארוחת צהריים ומנוחה

 

15:00

 

מנחה ולימוד חפץ חיים יומי

 

15:30-18:30

 

סדר צהריים

 

17:30-18:30

 

 

 

 

 

שיעור כללי

גמרא

רה"י, הרב שלמה לוי

 

18:30-19:30

שיעורי אמונה

שיעור א' + ב'

מסילת ישרים

הרב יאיר וולף

 

בוגרים

"אורות"

הרב גלעד

 

שיעור א'

רה"י, הרב שלמה לוי

שמונה פרקים לרמב"ם – נפש האדם

 

שיעור ב' ומעלה

למהלך האידאות

הרב יצחק

שיעור א'

הרב ישראל

 

שיעור ב' ומעלה

רה"י, הרב שלמה לוי

אגרות הראי"ה

 

שיעור א'

הרב יגאל

ענייני התשובה

 

שיעור ב'- ומעלה

שפת אמת

פרשת שבוע

רה"י, הרב שלמה לוי

שיעור כללי

אמונה

שיחות הרצי"ה

רה"י, הרב שלמה לוי

 

19:30

 

ארוחת ערב

 

20:00

 

ערבית

 

20:30-22:30

 

סדר ערב

 

ר"מ סדר ערב

הרב גלעד ספרוני

הרב יצחק

הרב יאיר וולף

הרב יגאל

ר' הראל הורוביץ

 

 

20:30 סדר הלכה משנה ברורה

 

20:30 שיעור

 

 

 

20:30 שיעור ד'

אורות – הרב יגאל

 

21:30 בית חם

שיעור ב' – הרב יגאל

בוגרים הרב יצחק

 

 

 

 

22:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 
רשימת שיעורים ו'חבורות' - שיעור א', זמן חורף, התשע"ה:

יום:


שעה:

מאת:

נושא:

הערות:

ראשון


9:00

הרב שי הירש

שיחות הרצי"ה - תלמוד תורה.


ראשון

18:30


הרב ישראל

ספר הכוזרי.


שני


9:00

הרב שי הירש

תכנית בניין אמונה.


שני

18:30


הרב שי הירש

שו"ת באמונה.


שלישי

9:00


הרב יצחק זעפרני

מסילת ישרים.


שלישי

12:00


הרב יצחק זעפרני

סוגיות ב'לימוד' - מסכת גיטין.


שלישי

18:30

הרב יגאל אבוטבול

הלכות שמיטה.

שיעור כללי - בבית המדרש.

שלישי

21:30


אברכים מלווים

'בית חם'.

פעם בשבועיים.

רביעי


9:00

הרב שי הירש

משנת הציונות הדתית.


רביעי

17:30

רה"י הרב שלמה לוי שליט"א

סוגיות הלכתיות במסכת גיטין.

שיעור כללי - בבית המדרש.

רביעי

18:30


ר' שניר שחר

'מאמר הדור'.


רביעי

20:30

הרב שי הירש

'בית חם'.

פעם בשבועיים (או בישיבה או בביתו).

חמישי

9:00

רה"י הרב שלמה לוי שליט"א

שמונה פרקים לרמב"ם.


חמישי

12:15

רה"י הרב שלמה לוי שליט"א

הקדמת הרב קוק ל'שבת הארץ'

שיעור כללי באמונה - בבית המדרש.

חמישי


18:30

ר' שניר שחר

חסידות – 'חובת התלמידים'.


חמישי

22:30

רה"י הרב שלמה לוי שליט"א

'טיש'.

התוועדות כללית - בבית המדרש.

שישי

9:00

רה"י הרב שלמה לוי שליט"א

חסידות.

בבית המדרש.

ליל שבת

אחר סעודת שבת

הרב יצחק זעפרני

עונג שבת.

בתיאום מקדים.

א' - ו'

6:30

רה"י הרב שלמה לוי שליט"א

מהר"ל.

לפני התפילה.

א',ב',ד',ה'


12:00

הרב שי הירש

גמרא עיון - מסכת גיטין.


א' - ה'


14:30

ר' שניר שחר

'חבורה' - נתיב התורה.

הפסקת צהרים.

3 ימים בשבוע

סוף סדר ערב

ר' שניר שחר

'חבורה'. הלכות שבת - מהגמרא, עד ההלכה למעשה.

לימוד 'אליבא דהלכתא'.